In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Wierzę w Syna Bożego
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Aktualności
O Sanktuarium
Historia Sanktuarium
Kult św. Józefa
Relikwie
Zabytki
Skarbiec
Tablice pamiątkowe
Świadectwa
Modlitwy
Biblioteka św. Józefa
Więźniowie Dachau
Jan Paweł II w Kaliszu
Homilie Biskupa Kaliskiego
Rozmowy z Kustoszem
Pielgrzymki
Dom Pielgrzyma
Dane teleadresowe
Grupy Duszpasterskie
Intencje mszalne
Ogłoszenia duszpasterskie
Porządek nabożeństw
Posługa sakramentalna
Stały konfesjonał
Usługi pogrzebowe
Kapłani o pracownicy
Kapituła
Pielgrzymki i wyjazdy z parafii
Galeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa w intencji rodziny

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Palmowa

  1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnice Wielkiego Tygodnia, jak Jezus przybył do Jerozolimy tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się, że stoimy w tłumie, który woła: Hosanna, a za chwilę będzie wołał: Na krzyż z nim. Prośmy, abyśmy w tym czasie łaski, otworzyli serca na Boże dary.
  2. Członkowie Zespołu Charytatywnego, odbierają dzisiaj skarbonki z jałmużną wielkopostną, która będzie przeznaczona na pomoc dla potrzebujących. Można również u nich nabyć Paschaliki na stół wielkanocny. Ofiary są przeznaczone na dzieci z ubogich rodzin. Odbiór przygotowanych paczek we wtorek w godz. od 1000 do 1200 i od 1500 do 1800.

 

Wykładnia dla I, III i IV Przykazania Kościelnego

 

        Pełna treść ogłoszeń>>

                                                        

 

Intencje Mszalne

Magda
Św.Józefie proszę o opiekę i zdrowie dla naszej rodziny.O pomoc w szkole dla dzieci aby nauczyły się języka, o dar pracy dla nas abyśmy pogodzili ją z życiem rodzinnym i pomoc w znalezieniu miejsca do mieszkania aby było odpowiednie dla naszej rodziny.

Asia
Święty Józefie proszę Cie o dobrego męża. Jeśli jest nim Henryk uzdrów Go wewnętrznie, udziel łaski nawrócenia. Obdarz darem dobrej spowiedzi po długich latach niepraktykowania i połącz nasze drogi.

Bożena
Za zmarłych z rodziny Kierklów, Ratkiewiczów i wszystkich z rodziny.

Księga Gości

Maria
Sw.Józefie dziekuję że wysłuchujesz moje prośby, że ratujesz moją rodzinę przed rozpadem,za nawrócenie mojego meża..że wypraszasz potrzebne nam łaski..

Grażyna i Andrzej
Święty Józefie dodaj nam sił byśmy ten krzyż życiowy dalej mogli razem nieść....