In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u
Powrót do strony głównej
Aktualności
O Sanktuarium
Historia Sanktuarium
Kult św. Józefa
Relikwie
Zabytki
Skarbiec
Tablice pamiątkowe
Świadectwa
Modlitwy
Biblioteka św. Józefa
Więźniowie Dachau
Jan Paweł II w Kaliszu
Homilie Biskupa Kaliskiego
Rozmowy z Kustoszem
Stały konfesjonał
Pielgrzymki
Dom Pielgrzyma
Dane teleadresowe
Grupy Duszpasterskie
Intencje mszalne
Ogłoszenia duszpasterskie
Porządek nabożeństw
Posługa sakramentalna
Usługi pogrzebowe
Kapłani o pracownicy
Kapituła
Pielgrzymki i wyjazdy z parafii
Galeria
Rodzina Św. Józefa
Pierwsze Czwartki u Św. Józefa
Bł. Edmund Bojanowski
Otoczmy troską życie
 
http://www.swietyjozef.kalisz.pl/main/grupyDuszpasterskie.gif

Rada Duszpasterska

Synod Diecezji Kaliskiej zdecydował, że w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę duszpasterską.

 Członkowie Rady duszpasterskiej w parafii Wniebowzięcia NMP:

1. Proboszcz - Ks. Prałat Jacek Plota

2. Wikariusz - Ks. Krzysztof Duchnowski

3. Wikariusz - Ks. Szymon Rybak

4. Wikariusz - Ks. Karol Gibki

5. Wikariusz - Ks. Mariusz Andrzejczak

6. Siostra Danuta Kiełt, organistka

7. Siostra Irena Okoń, zakrystianka

8. Siostra Beata Konca, katechetka

9. Siostra Zofia Janusz, kancelistka

10. Siostra Dorota Cudak, dzieło charytatywne

11. Marian Sadowski, Szafarz Nadzwyczajny

12. Anna Kliber, katechetka

13. Teresa Kiełbik, nauczyciel

14. Anna Sobczyk, nauczyciel akademicki

15. Zbigniew Kliber, administrawista

16. Bartosz Nowak, przedstawiciel młodzieży

17. Barbara Mokras, prawnik

18. Elżbieta Mokras, prawnik

19. Lucyna Pawlak, rolnik

20. Krzysztof Lis, ekonomista

21. Katarzyna Lis, nauczyciel

22. Irena Berkowicz, sprzedawca

Spotkania - raz na kwartał

Miejsce - Aula Domu Pielgrzyma

Sekretariat: s. Zofia Janusz

rd1

rd2

 


 

Cele i zadania Rady:

- Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej.

- Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.

- Przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych.

- Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne.

- Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.

- Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwo „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.

- Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.

- Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

 

Struktura i posiedzenia Rady:

- Rada powinna się spotykać co miesiąc. Comiesięczne spotkania zabezpieczają żywotność i skuteczność działania.

- Radzie przewodniczy Proboszcz. On zwołuje jej posiedzenia i razem z Sekretariatem ustala ich program.

- Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.

- Sekretariat Rady składa się z trzech osób wybranych na pierwszym posiedzeniu Rady. Zespół sekretariatu sporządza protokoły z posiedzeń; zbiera od członków Rady sprawy, wnioski, propozycje do programu najbliższego posiedzenia i przedstawia je Proboszczowi; prowadzi archiwum; opracowuje tekst komunikatu z posiedzenia Rady, który po aprobacie proboszcza powinien być podany do wiadomości parafian.

- Członkostwo w Radzie trwa pięć lat i może być poszczególnym członkom przedłużone.

rd3

rd4

 

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ RADY:

17 lutego 2011 - SPRAWOZDANIE

14 kwietnia 2011 - SPRAWOZDANIE

15 grudnia 2011 - SPRAWOZDANIE

19 stycznia 2012 - SPRAWOZDANIE

15 listopada 2012 - SPRAWOZDANIE

15 lutego 2013 - SPRAWOZDANIE

14 listopada 2014 - SPRAWOZDANIE

 

 

 

 

 

Pierwsze Czwartki u Św. Józefa