In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Wierzę w Syna Bożego
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Aktualności
O Sanktuarium
Historia Sanktuarium
Kult św. Józefa
Relikwie
Zabytki
Skarbiec
Tablice pamiątkowe
Świadectwa
Modlitwy
Biblioteka św. Józefa
Więźniowie Dachau
Jan Paweł II w Kaliszu
Homilie Biskupa Kaliskiego
Rozmowy z Kustoszem
Pielgrzymki
Dom Pielgrzyma
Dane teleadresowe
Grupy Duszpasterskie
Intencje mszalne
Ogłoszenia duszpasterskie
Porządek nabożeństw
Posługa sakramentalna
Stały konfesjonał
Usługi pogrzebowe
Kapłani o pracownicy
Kapituła
Pielgrzymki i wyjazdy z parafii
Galeria

Konspekt katechezy otwartej

Opracowała: mgr Mazurek Dorota

 

Temat: Święty Józef - opiekun Jezusa.

 

Cele katechezy:

 • w zakresie wiedzy:
  - poda, co Ewangelia mówi o św. Józefie,
  - rozumie, że prawdziwym Ojcem Pana Jezusa jest Bóg,
  - rozumie, że św. Józef jest wzorowym opiekunem Jezusa,
  - poda, kiedy w liturgii czcimy św. Józefa.
 • w zakresie umiejętności:
  - potrafi ułożyć modlitwę do św. Józefa za swojego tatę,
  - potrafi scharakteryzować św. Józefa jako wzór dla wszystkich ojców i opiekunów,
 • w zakresie postaw i zachowań:
  - wyraża postawę czci i szacunku dla św. Józefa,
  - wyraża postawę wdzięczności i szacunku dla Ojców

Metody:
Praca w grupach, praca z Pismem Świętym, tekst uzupełnień, pogadanka, modlitwa.

Pomoce:
Pismo Święte, Internet, czasopismo Promyk Jutrzenki, książka "Święci na każdy dzień", mapa Palestyny, kartki z pytaniami do pracy w grupach, tekst do uzupełnienia dla uczniów.

Przebieg zajęć:

1. Modlitwa
K. wita dzieci, wzywa do powstania z miejsc i zaprasza do wspólnego "Ojcze nasz".

2.Wprowadzenie
K. rozdaje uczniom czyste kartki i proponuje , aby każdy przez chwilę zastanowił się i napisał odpowiedź na następujące pytanie: "Co robi ojciec w rodzinie?
K. zbiera kartki i czyta je na głos.
K. prosi jedną z uczennic, aby jako podsumowanie przeczytała opowiadanie pt. "Tata pod łóżkiem" z katechizmu ucznia.
Jezus też miał swojego ziemskiego ojca, któremu było na imię Józef. Dziś o Nim właśnie będzie katecheza.
K. zaprasza uczniów, aby otworzyli zeszyty i zapisali temat katechezy.
K. zachęca uczniów, aby przypomnieli sobie i podzielili się tym, co już wiedzą na temat świętego. Zapiszemy wasze wiadomości na tablicy w postaci haseł.
-uczniowie tworzą zapis na tablicy.

3. Podanie prawdy.
Pogłębimy naszą wiedzę o św. Józefie korzystając z różnych dostępnych nam źródeł. Poznając życiorysy wielkich, słynnych ludzi, sięgamy do ich dzieciństwa i omawiamy najważniejsze etapy ich życia. Podobnie postąpimy w przypadku św. Józefa.
   Proponuję wam pracę z Pismem Świętym, ponieważ ono jest jednym z najważniejszych źródeł.
Na podstawie fragmentów Ewangelii odtworzymy życiorys św. Józefa, który łączy się z życiem Jezusa. O innych powiemy później. Przeczytajcie podany fragment Ewangelii i powiedzcie:
Jaki wydarzenie opisuje ewangelista?

1. Mt 1,20a -rodowód,
2. Mt 1,18a -zaślubiny,
3. Łk 2,1-7 -spis ludności i narodziny Jezusa,
4. Mt 1,21 -nadanie imienia,
5. Łk 2,22 -ofiarowanie w świątyni,
6. Mt 2,13-15 - ucieczka do Egiptu,
7. Łk 2,19-23 - powrót do Nazaretu,
8. Łk 2,41-45 -12-letni Jezus w świątyni,
9. Łk 2,51-52 - życie w Nazarecie.

Uczniowie po zapisaniu tytułów sprawdzają trafność swoich odpowiedzi.
K. rozdaje uczniom poprawne odpowiedzi, które umieszczają na tablicy w odpowiedniej kolejności.
Pismo święte nie mówi jakie były dalsze losy św. Józefa. Co jeszcze zostało pominięte, co chcielibyśmy wiedzieć?
   -dzieciństwo,
   -śmierć Józefa,
   -św. Józef patron-opiekun rodzin i całego Kościoła - umieszczam dodatkowe napisy na tablicy.

Znamy najważniejsze wydarzenia z życia św. Józefa. Na ich podstawie powiedzmy jakim był człowiekiem, mężem, ojcem? Jaką postawą wyróżniał się wobec Boga? Znów odwołamy się do tekstów Pisma św. Będziecie pracować w trzech grupach.

Grupa I
Przeczytajcie tekst Mt 1,18-25 i odpowiedzcie na pytanie:
-Jakim człowiekiem był św. Józef?
(prawy, sprawiedliwy, nie chciał narazić swojej żony na zniesławienie, posłuszny w wypełnianiu woli Bożej)

Grupa II
Przeczytajcie tekst Mt 2, 13-15 i odpowiedzcie na pytania:
-Czego doświadczył Józef ?(objawienia woli Bożej)
-Jak Józef zareagował na słowa anioła?
-O czym świadczy postawa Józefa?(był posłuszny Bogu)

Grupa III
Przeczytajcie tekst Łk 2,41-50 i odpowiedzcie na pytania:
-O czym świadczy przytoczony fragment?( św. Józef jest człowiekiem pobożnym, wypełnia przepisy prawa, troskliwy)

Wypowiedzi uczniów na forum klasy. Swoje myśli uczniowie zapisują pod hasłem:
Cechy św. Józefa:
-prawy, sprawiedliwy, dobry, kochający rodzinę, wypełniający prawo, pobożny, posłuszny Bogu.

4.Pogłębienie
Wiele osób doświadcza szczególnej opieki św. Józefa i dzięki jego wstawiennictwu u Boga otrzymuje dużo łask.
K. poleca uczniom przeczytać z katechizmu o cudownej interwencji świętego w życiu Mieczysława Stępnia.

5.Zastosowanie
Św. Józefa czcimy w dniu 19 marca w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP oraz w 1 maja w dniu Józefa Rzemieślnika. Zwróćmy się do Boga przez wstawiennictwo patrona naszych rodzin prosząc o opiekę nad nami. Uczynimy to śpiewem.: Święty Józefie patronie nasz, święty Józefie patronie nasz- módl się /3x za nami.

Zeszyt ucznia:
Pod tematem zapisują cechy św. Józefa.

Praca domowa
Napiszę modlitwę do św. Józefa w intencji swojego taty.


 

1. Mt 1,20a .............................................
2. Mt 1,18a .............................................
3. Łk 2,1-7 .............................................
4. Mt 1,21 .............................................
5. Łk 2,22 .............................................
6. Mt 2,13-15 .............................................
7. Łk 2,19-23 .............................................
8. Łk 2,41-45 .............................................
9. Łk 2,51-52 .............................................

 

  Dokończ zdania:
 • Józef pochodził z rodu........................
 • Jako dziecko był.................................
 • Mieszkał w.........................................(wskazać na mapie)
 • Jego imię oznacza..............................
 • Był mężem ........................................
 • Jego zawód to....................................
 • Zmarł gdy Pan Jezus.........................
 • Jest patronem..................................ponieważ........................................
 • Jest patronem wszystkich rodzin, dlatego, że.........................................

 

  Dokończ zdania:
 • Józef pochodził z rodu........................
 • Jako dziecko był.................................
 • Mieszkał w.........................................(wskazać na mapie)
 • Jego imię oznacza..............................
 • Był mężem ........................................
 • Jego zawód to....................................
 • Zmarł gdy Pan Jezus.........................
 • Jest patronem..................................ponieważ.......................................
 • Jest patronem wszystkich rodzin, dlatego, że........................................

 

  Dokończ zdania:
 • Józef pochodził z rodu........................
 • Jako dziecko był.................................
 • Mieszkał w.........................................(wskazać na mapie)
 • Jego imię oznacza..............................
 • Był mężem ........................................
 • Jego zawód to....................................
 • Zmarł gdy Pan Jezus.........................
 • Jest patronem..................................ponieważ...................................................
 • Jest patronem wszystkich rodzin, dlatego, że....................................................
1. Mt 1,20a -rodowód,
2. Mt 1,18a -zaślubiny,
3. Łk 2,1-7 -spis ludności i narodziny Jezusa,
4. Mt 1,21 -nadanie imienia,
5. Łk 2,22 -ofiarowanie w świątyni,
6. Mt 2,13-15 - ucieczka do Egiptu,
7. Łk 2,19-23 - powrót do Nazaretu,
8. Łk 2,41-45 -12-letni Jezus w świątyni,
9. Łk 2,51-52 - życie w Nazarecie.
10.   - Dzieciństwo
11.   - Śmierć Józefa.
12.   - Św. Józef jako patron

Grupa I
Promyczek Jutrzenki -wywiad ze św. Józefem Słownik -hasło "Józef"

Grupa II
Książka pt. "Święci na każdy dzień" strona 148

Grupa III
Strona w internecie -hasło "Święty Józef"

Grupa I
Promyczek Jutrzenki -wywiad ze św. Józefem Słownik -hasło "Józef"

Grupa II
Książka pt. "Święci na każdy dzień" strona 148

Grupa III
Strona w internecie -hasło "Święty Józef"

Grupa I
    Przeczytajcie tekst Mt 1,18-25 i odpowiedzcie na pytanie:
  -Jakim człowiekiem był św. Józef? Grupa II
    Przeczytajcie tekst Mt 2, 13-15 i odpowiedzcie na pytania:
  -Czego doświadczył Józef ?
  -Jak Józef zareagował na słowa anioła?
  -O czym świadczy postawa Józefa? Grupa III
    Przeczytajcie tekst Łk 2,41-50 i odpowiedzcie na pytania:
  -O czym świadczy przytoczony fragment?

 

Ogłoszenia duszpasterskie

XXII Niedziela Zwykła

 1. Jutro 1. września przypada 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny.
 2. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego odbędzie się jutro o godz. 800. Serdecznie zapraszamy dzieci z opiekunami i młodzież. Wypraszajmy Boże błogosławieństwo na cały rok szkolny dla naszych dzieci.
 3. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie jutro o godz. 1900.

        Pełna treść ogłoszeń>>

                                                        

 

Intencje Mszalne

Renata
Józefie Święty proszę o zdrowie. O pokój w sercu. Módl się za nami.

Maciej
Św. Józefie Mój Orędowniku i Patronie !, wiesz, że otrzymałem atrakcyjną ofertę pracy o którą Ciebie gorliwie prosiłem, teraz daj mi proszę jasność umysłu aby dokonać właściwego wyboru. Wiesz, że to wiążę się ze zmianą miejsca zamieszkania, kieruj mną.Módl się za Nami, Módl się za mną! Dziękuję za opiekę.

Maciej
Św. Józefie bardzo dziękuję za dotychczasowe otrzymane łaski. Proszę teraz w intencji mojej mamy, aby sprawy które będą miały miejsce w pierwszych dniach września 2014r. potoczyły się po jej myśli. Dziękuję za Twoje wstawiennictwo Mój Orędowniku i Patronie.

Księga Gości

Małgorzata
Św Józefie dziękuję Ci że wysłuchałeś moją prośbę,dziękuję za wcześniejsze rownież wstawiennictwo u Pana Jzusa.

Magda
Św.Józefie dziękuje za wysłuchane modlitwy za dobry plan o który prosiłam oraz za wszelkie otrzymane łaski.