In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Wierzę w Syna Bożego
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Aktualności
O Sanktuarium
Historia Sanktuarium
Kult św. Józefa
Relikwie
Zabytki
Skarbiec
Tablice pamiątkowe
Świadectwa
Modlitwy
Biblioteka św. Józefa
Więźniowie Dachau
Jan Paweł II w Kaliszu
Homilie Biskupa Kaliskiego
Rozmowy z Kustoszem
Pielgrzymki
Dom Pielgrzyma
Dane teleadresowe
Grupy Duszpasterskie
Intencje mszalne
Ogłoszenia duszpasterskie
Porządek nabożeństw
Posługa sakramentalna
Stały konfesjonał
Usługi pogrzebowe
Kapłani o pracownicy
Kapituła
Pielgrzymki i wyjazdy z parafii
Galeria

Scenariusz katechezy dla III klasy gimnazjum

Święty Józef wzorem ojcostwa

Cele główne:

 • poznanie roli św. Józefa w życiu Jezusa i Maryi,

 • uświadomienie wzoru ojcostwa, jaki ukazuje św. Józef,

 • uświadomienie potrzeby naśladowania postaw św. Józefa.

 

Szczegółowe cele operacyjne:
Wiedza:
Uczeń:

 • powie, kim był i jest św. Józef,

 • na podstawie Pisma świętego wskaże konkretne sytuacje, w których jest mowa o św. Józefie,

 • na przykładzie św. Józefa wykaże cechy, którymi powinien kierować się ojciec rodziny.

Umiejętności:
Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić, na czym polegała pokora i posłuszeństwo św. Józefa,

 • wymienić postawy, którymi charakteryzuje się dobry ojciec,

 • ułożyć modlitwę do św. Józefa.

Postawy:
Uczeń:

 • wyraża w modlitwie wdzięczność Bogu za dar własnego ojca,

 • uświadamia sobie rolę św. Józefa w życiu Jezusa i Maryi,

 • w modlitwie do św. Józefa wyraża swą troskę o najbliższych, szczególnie o rodziców.

 

Metody i formy pracy:

 • pogadanka,

 • praca z tekstem biblijnym,

 • rozmowa kierowana.

 

Środki dydaktyczne:
Pismo święte, obraz Świętej Rodziny bądź św. Józefa.

 

Przygotowanie do katechezy:
lista obecności, modlitwa, temat katechezy na tablicy, Pismo święte, obraz Świętej Rodziny bądź św. Józefa.

 

Ogłoszenia duszpasterskie

XXII Niedziela Zwykła

 1. Jutro 1. września przypada 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny.
 2. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego odbędzie się jutro o godz. 800. Serdecznie zapraszamy dzieci z opiekunami i młodzież. Wypraszajmy Boże błogosławieństwo na cały rok szkolny dla naszych dzieci.
 3. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie jutro o godz. 1900.

        Pełna treść ogłoszeń>>

                                                        

 

Intencje Mszalne

Alicja
św. Józefie, bardzo Ciebie proszę, abyś wyprosił uwolnienie od wszelkich demonów dla Michała i dla mnie. św. Józefie, proszę Michałowi daj odwagę, jaką Ty miałeś i bojaźń Bożą , jaką Ty miałeś. św. Józefie przyczyniaj i oręduj za nami u Pana Boga. Któż jak Bóg!

siostra
Józefie proszę pomóż mi zachować bliskie, wzajemne relacje z moją siostrą Kingą,nie pozwól aby ktokolwiek próbował wpłynąć na te relacje.Pomóż by były te relacje silne wzajemną modlitwą i zaufaniem w każdej sytuacji.

magda
Proszę o uleczenie z depresji, zaburzeń lękowych. Lęki i rozpacz tak bardzo rujnują mi życie. Chciałabym cieszyć się każdą chwilą i chciałabym żeby to ze mnie promieniowała radość i miłość. A teraz na niczym mi nie zależy. Nie wiem co się dzieje, błagam o pomoc. Nie chce się już bać samej siebie, swoich myśli samobójczych.

Księga Gości

Małgorzata
Św Józefie dziękuję Ci że wysłuchałeś moją prośbę,dziękuję za wcześniejsze rownież wstawiennictwo u Pana Jzusa.

Magda
Św.Józefie dziękuje za wysłuchane modlitwy za dobry plan o który prosiłam oraz za wszelkie otrzymane łaski.