In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Wierzę w Syna Bożego
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Aktualności
O Sanktuarium
Historia Sanktuarium
Kult św. Józefa
Relikwie
Zabytki
Skarbiec
Tablice pamiątkowe
Świadectwa
Modlitwy
Biblioteka św. Józefa
Więźniowie Dachau
Jan Paweł II w Kaliszu
Homilie Biskupa Kaliskiego
Rozmowy z Kustoszem
Pielgrzymki
Dom Pielgrzyma
Dane teleadresowe
Grupy Duszpasterskie
Intencje mszalne
Ogłoszenia duszpasterskie
Porządek nabożeństw
Posługa sakramentalna
Stały konfesjonał
Usługi pogrzebowe
Kapłani o pracownicy
Kapituła
Pielgrzymki i wyjazdy z parafii
Galeria

KAI

Biskup Edward Janiak nowym Pasterzem Diecezji Kaliskiej

21.07.2012


Papież mianował następcę biskupa Stanisława Napierały. Nowym biskupem kaliskim został bp Edward Janiak, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.

Nowy biskup kaliski za niecały miesiąc, 14 sierpnia, będzie obchodził 60. urodziny. Przez blisko 16 lat sprawował posługę biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji, był również prepozytem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej. „Oportet servire” – Trzeba, abym służył – to jego dewiza biskupia.

Bp Edward Janiak

Biskup Edward Janiak jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, a w Konferencji Episkopatu Polski przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Jest też delegatem Konferencji Episkopatu ds. imigracji i delegatem ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Biskup Janiak jest doktorem teologii moralnej. Kształcił się w Sobieszowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. z rąk biskupa Wincentego Urbana. Pracował jako wikariusz w Oleśnicy, przez pewien czas prowadził działalność duszpasterską w Dortmundzie. W archidiecezji wrocławskiej był kapelanem kardynała Henryka Gulbinowicza, dyrektorem diecezjalnego Caritasu, kierownikiem Sekretariatu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

26 października 1996 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilio. Sakry biskupiej udzielił mu 30 listopada 1996 r. kard. Henryk Gulbinowicz. Współkonsekratorami byli: ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk i biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź. Był 60. w dziejach, a 9. po II wojnie światowej biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej.

Ojciec Święty Benedykt XVI, mianując 21 lipca 2012 r. bp. Edwarda Janiaka na nowego biskupa kaliskiego, przyjął tym samym rezygnację dotychczasowego ordynariusza tej diecezji - biskupa Stanisława Napierały.

23 grudnia 2011 r. biskup Napierała obchodził 75. rocznicę urodzin. W okolicznościowym liście do Jubilata, Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: „Oddałeś się niezmordowanie budowaniu diecezjalnej wspólnoty Kaliskiej. Starałeś się zespolić w duchu i pasterskim działaniu twoich prezbiterów, pochodzących z różnych diecezji. Żywiąc z całą Diecezją synowskie uczucia wobec świętej Dziewicy Bożej Rodzicielki Maryi zabiegasz równocześnie o powiększenie czci Jej Małżonka Świętego Józefa, który w Kaliszu ma swoje sławne sanktuarium. Wypełniając życzenia Najwyższego Pasterza Jana Pawła II, organizujesz szeroką modlitwę w intencji rodzin i w obronie poczętego życia przed wszelkim niebezpieczeństwem (...)”. Biskup Stanisław Napierała był ordynariuszem diecezji kaliskiej 20 lat, od 25 marca 1992 r. Biskupią posługę rozpoczął w 1980 r. jako biskup pomocniczy poznański. Po blisko 32 latach czynnej posługi biskupiej przechodzi na emeryturę.

 

List Biskupa Stanisława Napierały do wiernych

Bracia i Siostry,
Mamy nowego Arcypasterza! W lutym tego roku informowałem Was o przyjęciu przez Ojca Świętego mojej rezygnacji z urzędu Biskupa Kaliskiego, złożonej z racji osiągniętego wieku emerytalnego. Wczoraj, 21 lipca, Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do wiadomości, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował moim następcą Księdza Biskupa Edwarda JANIAKA, dotychczasowego Biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej.

W osobie Księdza Biskupa Edwarda Janiaka Diecezja Kaliska otrzymuje znakomitego Pasterza i wspaniałego człowieka; człowieka promieniującego wewnętrznym pokojem, pogodą ducha, ujmującą dobrocią; człowieka dużej aktywności; człowieka twórczej inicjatywy. Otrzymujemy dobrego Pasterza, któremu możemy bez reszty zaufać, że w dzisiejszym, często zagubionym moralnie świecie, będzie nas prowadził drogą pewną ku Bogu, ku zbawieniu, ku niebu. Otrzymujemy Biskupa mądrego, bogatego w talenty, wiedzę, umiejętności, bardzo dobrze
przygotowanego do pełnienia zadań, jakie mu zostały powierzone.

Biskup Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 roku w Malczycach, na Dolnym Śląsku, w rodzinie robotniczej. Studia filozoficzno-teologiczne i formację do kapłaństwa odbył w Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Po święceniach kapłańskich pełnił funkcję wikariusza parafialnego w Oleśnicy. Studia specjalistyczne z teologii moralnej, zwieńczone doktoratem, odbył w Rzymie na Angelicum. Po studiach rzymskich był proboszczem w jednej z parafii w Dortmundzie w Niemczech. Po powrocie do Kraju został Kapelanem Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. Był wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W dniu 26 października 1996 roku został mianowany Biskupem pomocniczym Archidiecezji Wrocławskiej. Jako Biskup pełnił funkcję wikariusza generalnego Archidiecezji Wrocławskiej.

Jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. W Konferencji Episkopatu Polski:

  • Jest Przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek;
  • Jest Członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą;
  • Jest Delegatem ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska;
  • Jest Delegatem ds. Imigracji;
  • Jest Asystentem kościelnym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Diecezja Kaliska Księdzu Biskupowi Edwardowi nie jest obca ani nieznana. W minionych latach nieraz u nas gościł, przybywając z niedalekiego Wrocławia na różne uroczystości, i przede wszystkim do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, gdzie zazwyczaj przewodniczył świętej Liturgii z udziałem pielgrzymów z różnych stron naszej Ojczyzny, także modlących się w pierwsze czwartki w intencji życia nienarodzonych oraz rodzin, którym jest ciężko. Uroczysty ingres nowego Arcypasterza do Katedry Kaliskiej i objęcie przez niego urzędu Biskupa Kaliskiego nastąpi prawdopodobnie w połowie września bieżącego roku. Dokładna data zostanie podana w swoim czasie.

Bracia i Siostry,
Otoczmy żarliwą modlitwą naszego Arcypasterza Edwarda. Dziękujmy za niego Bogu. Przez wstawiennictwo Maryi – Wspomożycielki – Matki Nawiedzenia i Świętego Józefa Patrona Diecezji, wypraszajmy Mu hojne łaski i światło Ducha Świętego.

Na koniec pragnę gorąco wszystkim i każdemu z osobna podziękować za minione, pierwsze dwudziestolecie istnienia naszej Diecezji. Były to lata wspólnego budowania jej początków, czas wzajemnego poznawania się, czas ważnych wydarzeń w życiu młodego Kościoła Kaliskiego, czas nawiedzenia najpierw Świętego Józefa, potem Miłosiernego Jezusa, a na koniec Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Wizerunku. Był to czas prawdziwej radości, radości w Duchu Świętym. Bogu niech będą dzięki! Bóg niech będzie uwielbiony!

Pozdrawiam Was wszystkich i całym sercem Wam b ł o g o s ł a w i ę

Wasz Biskup – Senior

† Stanisław Napierała

 

Ogłoszenia duszpasterskie

XX Niedziela Zwykła

  1. W dniu wczorajszym w Bazylice Jasnogórskiej O. Łukasz Buzun przyjął święcenia biskupie. Otoczmy nowego biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej naszą modlitwą, polecając Jego osobę opiece św. Józefa.
  2. W dniu dzisiejszym swoje imieniny obchodzi Ks. Prałat dr Jacek Plota - Proboszcz Parafii i Kustosz Sanktuarium. O godz. 1800 będzie sprawowana Msza św. w intencji Księdza Prałata. Życzymy Księdzu Proboszczowi Bożego błogosławieństwa i opieki św. Józefa.
  3. Piesza Pielgrzymka Kaliska przybędzie do naszego miasta we wtorek 19 sierpnia. Pielgrzymi przy kościele św. Gotarda będą ok. godz. 1815, a przy Bazylice ok. godz. 1900. Serdecznie zapraszamy by jak co roku powitać pątników.

        Pełna treść ogłoszeń>>

                                                        

 

Intencje Mszalne

Maciej
Św. Józefie Mój Orędowniku i Patronie !, wiesz, że otrzymałem atrakcyjną ofertę pracy o którą Ciebie gorliwie prosiłem, teraz daj mi proszę jasność umysłu aby dokonać właściwego wyboru. Wiesz, że to wiążę się ze zmianą miejsca zamieszkania, kieruj mną. Dziękuję za opiekę.

Maciej
Św. Józefie bardzo dziękuję za dotychczasowe otrzymane łaski. Proszę teraz w intencji mojej mamy, aby sprawy które będą miały miejsce w pierwszych dniach września 2014r. potoczyły się po jej myśli. Dziękuję za Twoje wstawiennictwo Mój Orędowniku i Patronie.

Renia
Św.Józefie zawierzam Tobie moje dzieci w sprawię poszukania dobrego męża i żony.

Księga Gości

Katarzyna
Święty Józefie, dziękuję za dobre wyniki.

czcicielka
Sw. Jozefie dziekuje za laski otrzymane za Twa pomoc i opieke nad naszą rodzina prosze o Twa dalszą pomoc zwlaszcza prosze gorąco o uwolnienie taty z urojen, o zdrowie i łaski dla rodzenstwa z rodzinami, prosze o laski dla mnie w pracy i zyciu osobistym. Sw. Jozefie prosze za tymi ktorym obieclalam modlitwe polecam Ci pielgrzymow idacych na Jasna G ...